Back

ⓘ Sức khỏe - Sức khỏe, Khoa học chăm sóc sức khỏe, Ngày Sức khỏe Thế giới, Giáo dục sức khỏe, Hiểu biết sức khỏe, cộng đồng ..
                                               

Sức khỏe

Sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần và xã hội và không phải chỉ bao gồm có tình trạng không có bệnh hay thương tật Mặc dù định nghĩa này là chủ đề của nhiều cuộc tranh cãi, đặc biệt thiếu giá trị hoạt động và vì vấn đề được tạo ra bởi từ "toàn diện", nên đây vẫn là vấn đề còn kéo dài. Các định nghĩa khác cũng đã được đưa ra, trong số đó định nghĩa gần đây nhất là mối quan hệ giữa sức khỏe và sự thỏa mãn các nhu cầu cá nhân. Các hệ thống phân loại như Phân loại quốc tế về Gia đình của WHO, bao gồm Hệ thống phân loại quốc tế về Chức năng, Khuyết tật và Sức khỏe ...

                                               

Khoa học chăm sóc sức khỏe

Khoa học chăm sóc sức khỏe, hay còn được gọi là Khoa học Y sinh học, là một tập hợp các ngành khoa học ứng dụng áp dụng một hay nhiều phần của khoa học tự nhiên hay khoa học hình thức để xây dựng và phát triển kiến thức, phương pháp can thiệp hay công nghệ có ích trong việc chăm sóc sức khỏe lâm sàng và sức khỏe cộng đồng. Các ngành như vi sinh y học, virus học lâm sàng, dịch tễ học, dịch tễ học di truyền và ngành kỹ thuật y sinh là các ngành khoa học y học. Tuy nhiên, mặc dù giải thích các cơ chế sinh lý học hoạt động trong các quá trình bệnh lý, sinh lý bệnh học lại có thể được coi là mộ ...

                                               

Ngày Sức khỏe Thế giới

Ngày Sức khoẻ Thế giới hay là Ngày Y tế Thế giới, viết tắt là WHD là được tổ chức vào ngày 7 tháng 4 hàng năm, dưới sự bảo trợ của Tổ chức Y tế Thế giới. Năm 1948, WHO lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Y tế Thế giới. Hội nghị này đã quyết định bắt đầu từ năm 1950 lấy ngày 7 tháng 4 hàng năm làm ngày Sức khỏe Thế giới. Ngày Sức khỏe Thế giới ra đời để kỷ niệm việc thành lập WHO và được tổ chức này xem như một cơ hội để thu hút toàn thế giới hằng năm quan tâm đến sức khỏe toàn cầu, một chủ đề vô cùng quan trọng. Vào ngày này, WHO tổ chức các sự kiện quốc tế, khu vực và địa phương liên quan đến m ...

                                               

Giáo dục sức khỏe

Giáo dục sức khỏe giống như giáo dục chung, là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch đến suy nghĩ và tình cảm của con người, nhằm nâng cao kiến thức, thay đổi thái độ và thực hành các hành vi lành mạnh để bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Giáo dục sức khỏe nói chung tác động vào 3 lĩnh vực: kiến thức của con người về sức khỏe, thái độ của con người đối với sức khỏe, thực hành hay cách ứng xử của con người đối với bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Ở Việt Nam từ trước đến nay hoạt động giáo dục sức khỏe đã được thực hiện dưới các tên gọi khác nhau như: tuyên tr ...

                                               

Hiểu biết sức khỏe

Hiểu biết sức khỏe hay còn biết đến là văn hóa sức khỏe là khả năng tiếp nhận, đọc, hiểu và sử dụng thông tin chăm sóc sức khỏe để đưa ra những quyết định y tế phù hợp và thực hiện theo hướng dẫn điều trị. Có nhiều định nghĩa về hiểu biết sức khỏe, một phần, vì hiểu biết sức khỏe bao gồm cả bối cảnh thực hiện nhu cầu hiểu biết và những kỹ năng mà mọi người mang đến trong từng hoàn cảnh. Các nghiên cứu cho thấy chỉ có 12% người trưởng thành Hoa Kỳ có hiểu biết thành thạo về sức khỏe. Điều này có nghĩa rằng 77 triệu người trưởng thành có hiểu biết sức khỏe chỉ ngang mức cơ bản hoặc thấp hơn. ...

                                               

Sức khỏe cộng đồng

Sức khỏe cộng đồng là một lĩnh vực nghiên cứu chính trong các ngành khoa học y tế và lâm sàng, tập trung vào việc duy trì, bảo vệ và cải thiện tình trạng sức khỏe của các nhóm dân cư và cộng đồng. Đây là một lĩnh vực nghiên cứu riêng biệt có thể được giảng dạy trong một trường y tế công cộng hoặc sức khỏe môi trường riêng biệt. WHO xác định sức khỏe cộng đồng là: tài nguyên môi trường, xã hội và kinh tế để duy trì tình cảm và thể chất tốt đẹp giữa con người theo những cách thúc đẩy nguyện vọng của họ và đáp ứng nhu cầu trong môi trường độc đáo của họ. Sức khỏe cộng đồng có xu hướng tập tru ...