Back

ⓘ Muraglitazar là một chất chủ vận thụ thể kích hoạt thụ thể peroxisome kép có ái lực với PPARα và PPARγ. Thuốc đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III, t ..
Muraglitazar
                                     

ⓘ Muraglitazar

Muraglitazar là một chất chủ vận thụ thể kích hoạt thụ thể peroxisome kép có ái lực với PPARα và PPARγ.

Thuốc đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III, tuy nhiên vào tháng 5 năm 2006, Bristol-Myers Squibb đã tuyên bố rằng họ đã ngừng phát triển thêm.

Dữ liệu trên muraglitazar tương đối thưa thớt do sự ra đời gần đây của tác nhân này. Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mù đôi so sánh muraglitazar và pioglitazone đã cho thấy tác dụng của thuốc trước đây rất thuận lợi về việc tăng HDL-C, giảm cholesterol toàn phần, apolipoprotein B, triglyceride và giảm HbA 1c (p