Back

ⓘ Propanidid là một thuốc gây mê toàn thân phenylaxetat siêu ngắn. Ban đầu nó được giới thiệu bởi Bayer vào năm 1963 nhưng các phản ứng phản vệ khiến nó bị rút ng ..
Propanidid
                                     

ⓘ Propanidid

Propanidid là một thuốc gây mê toàn thân phenylaxetat siêu ngắn. Ban đầu nó được giới thiệu bởi Bayer vào năm 1963 nhưng các phản ứng phản vệ khiến nó bị rút ngay sau đó.

Mặc dù Cremophor EL đã được chứng minh là gây ra phản ứng phản vệ ở người trong một số trường hợp cả khi tiêm tĩnh mạch và đường uống, vẫn còn tranh cãi liệu propanidid có thể góp phần vào các phản ứng hay không.

Người ta đã tranh luận rằng các tác dụng hoặc phản ứng độc hại đối với propanidid và Althesin là do chính các loại thuốc này. Một số trường hợp phản ứng tiêu cực đã được ghi nhận cho các loại thuốc khác nhau sử dụng Cremophor EL làm chất hòa tan. Điều này cho thấy các phản ứng tiêu cực chủ yếu do Cremophor gây ra chứ không phải do chính các chất ma túy.

                                     

1. Liên kết ngoài

  • Theis JG, và đồng nghiệp 1995." Anaphylactoid reactions in children receiving high-dose intravenous cyclosporine for reversal of tumor resistance: the causative role of improper dissolution of Cremophor EL”. Journal of Clinical Oncology. 13 10: 2508–2516. doi:10.1200/JCO.1995.13.10.2508. PMID 7595701.
  • Ebo DG, và đồng nghiệp 2001." IgE-mediated anaphylaxis after first intravenous infusion of cyclosporine”. Annals of Allergy, Asthma & Immunology. 87 3: 243–245. doi:10.1016/S1081-12061062234-X. PMID 11570623.
  • Habazettl H, Vollmar B, Röhrich F, Conzen P, Doenicke A, Baethmann A 1992." Anesthesiologic efficacy of propanidid as a liposome dispersion. An experimental study with rats”. Anaesthesist. 41 8: 448–56. PMID 1524155.
  • Klockgether-Radke A, Kersten J, Schröder T, Stafforst D, Kettler D, Hellige G 1995." Anesthesia with propanidid in a liposomal preparation. An experimental study in swine”. Anaesthesist. 44 8: 573–80. doi:10.1007/s001010050191. PMID 7573906.
  • Zawisza P, Przyborowski L 1992." Propanidid and etomidate identification from the blood by thin-layer chromatography”. Acta Pol Pharm. 49 5–6: 15–7. PMID 16092193.