Back

ⓘ Nitrosyl florua. NOF là tác nhân flo hóa mạnh, phản ứng với nhiều kim loại để tạo thành muối florua, giải phóng nitơ monoxit theo quá trình: n NOF + M → MF n + ..
                                     

ⓘ Nitrosyl florua

NOF là tác nhân flo hóa mạnh, phản ứng với nhiều kim loại để tạo thành muối florua, giải phóng nitơ monoxit theo quá trình:

n NOF + M → MF n + n NO

NOF cũng florua hóa muối florua tạo thành các sản phẩm cộng có đặc tính giống như muối, như NOBF 4.

Dung dịch NOF trong nước hòa tan mạnh kim loại, theo cơ chế tương tự như nước cường toan. Nitrosyl florua phản ứng với nước tạo thành axit nitrơ, sau đó tạo thành axit nitric:

NOF + H 2 O → HNO 2 + HF 3 HNO 2 → HNO 3 + 2 NO + H 2 O

Nitrosyl florua phản ứng với ancol tạo thành nitrit:

ROH + NOF → RONO + HF

Phân tử có hình dạng uốn cong: điều này đã được chứng minh theo mô hình VSEPR, tại đó cặp electron không liên kết nằm trên nguyên tử N.

                                     

1. Ứng dụng

Nitrosyl florua được sử dụng làm dung môi và làm tác nhân flo hóa và nitrat hóa trong tổng hợp hữu cơ. Nitrosyl florua từng được đề xuất làm chất oxy hóa trong các động cơ tên lửa.

                                     

2. Tham khảo

Greenwood, Norman N.; Earnshaw, A. 1997, Chemistry of the Elements ấn bản 2, Oxford: Butterworth-Heinemann, ISBN 0-7506-3365-4 Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả liên kết